top of page

Kosteusmittaukset

Kosteusmittausten lisäksi suoritamme kaikenlaiset vesivhainkojen kartoitukset, myyntikartoitukset ja muut kiinteistöjen tarkastukset.

Kokemuksella
Lyhyellä aikataululla
Kohdekohtaisesti
Raportoiden
Uutiset

Jos olet kiinnostunut palveluistamme tai haluat tietää lisää,     

Kosteusmittauksilla selvitetään eri rakenteiden kosteuspitoisuudet. Kosteutta on aina jokaisessa rakenteessa. Eri materiaalit ja erilaiset rakenteet kestävät erilaisen määrän kosteutta ja kosteudenmittaajan täytyykin ymmärtää rakennus- ja kosteustekniikkaa tulkitakseen mittareiden osoittamia arvoja ja arvioidakseen rakenteiden vaurioitumisriskiä.

Erilaisten rakenteiden vuoksi käytössä on erilaisisa mittareita ja mittausmenetelmiä. Pintakosteusmittauksessa mittaaja tarkistaa pinnotteiden ja pintarakenteiden kosteudet. Pintakosteusmittaus on pinnotteita rikkomattomaton menetelmä ja täten pintakosteusmittari onkin kosteudenmittaajan yleisin työkalu. Pintamittauksilla saadaan kuitenkin selvitettyä ainoastaan pintarakenteiden kosteudet, eikä niiden perusteella pystytä varmistumaan rakenteiden tilasta. Pintarakenteita mittaamalla ammattitaitoinen asiantuntija pystyy arvioimaan tarvittavat rakenteelliset kosteusmittaukset. Rakenteellisilla kosteusmittauksilla tarkoitetaan rakenteen sisäisen kosteuden mittaamista. Rakenteellisilla mittauksilla saadaan luotettavat mittaustulokset ja viralliset mittauspöytäkirjat. Rakenteellisten mittausten toteuttaminen on kuitenkin mahdotonta suorittaa vahingoittamatta pintamateriaaleja, mittausten suorittamiseksi joudutaan rakenteeseen tekemään mittausreikiä, mittausreikien koot vaihtelevat mittaustarpeen mukaan.

Usein meihin yhteyttä ottavat huoneistojen omistajat tahtovat että heidän asuntonsa kosteusmittaukset suoritetaan ainoastaan pintamittauksin säästääkseen pinnoitteet. Useimmissa tapauksissa pintamittaukset eivät kuitenkaan ole riittävät vaan rakennuksen todellisen kosteustilanteen selvittäminen vaatii rakenteellisia mittauksia. Pidämmekin pintakosteusmittaria lähinnä kosteudenmittaajan "apulaisena", jonka avulla mittaaja pystyy arvioimaan porareikämittausten tarpeen.

Kosteusmittauksissa tärkeätä on olla oikeanlaiset mittausvälineet ja menetelmät. Koska rakenteita ja materiaaleja on useita erilaisia, täytyy mittaajan käyttää oikeanlaista menetelmää aina jokaiseen rakenteeseen. Välineitä vielä huomattavasti tärkeämpi seikka mittauksen onnistumiseksi on mittauksen suorittajan ammattitaito ja tieto rakennus- ja kosteustekniikasta. Koska kosteus liikkuu eri rakenteissa eri tavalla, täytyy mittaajan ymmärtää kosteustekniikkaa. Kaikkien on helppo ymmärtää painovoimainen veden valuminen ja vielä kosteuden kondensoituminenkin, mutta esimerkiksi diffuusiolla ja kapillaarisesti siirtyvä kosteuden arvioiminen saattaa tuottaakin ongelmia. Tätä varten onkin hyvä käyttää joka päivä kyseisten ongelmien kanssa painivia ammattilaisia!

Miten toimia vesivahingon sattuessa?

Valitettavan vesivahingon sattuessa tulisi pikaisesti ottaa yhteyttä kosteuskartoittajaan ja kuvailla kartoittajalle vahingon laatua. Näin kartoittaja osaa tarpeentullen ohjastaa asukasta välttämään mahdolliset lisävahingot. Kartoittaja osaa myös tämän jälkeen arvioida vahingon kiireellisyyden - lähtökohtana kuitenkin vahingot tulee tarkastaa mahdollisimman pikaisesti.

Kosteuskartoituksen jälkeen kartoittaja toimittaa raportin, jossa ilmenee mm. vahingon aiheuttaja, vahingon laajuus sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet. Raportin pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan korjaustoimenpiteitä. Lisäksi raportin avulla voidaan useimmissa tapauksissa hakea korvausta vakuutuksesta.

bottom of page