top of page

Sisäilmatutkimukset

Meiltä mm. VOC- mittaukset, materiaalien mikrobinäytteet, pölynäytteet sekä materiaalien emissiot.

Suoritamme tutkimukset yhteistyössä Eviran hyväksymien laboratorioiden kanssa.

Kokemuksella
Lyhyellä aikataululla
Kohdekohtaisesti
Raportoiden

Sisäilmaongelmat ovat olleet polttava puheenaihe viimeisten vuosien aikana. Lievimmillään ne vaikuttavat vaan tilojen viihtyisyyteen, mutta usein sisäilmaongelmat aiheuttavat myös terveyshaittoja, kuten väsymystä, hengitystiesairauksia, kuumeilua jne.

Sisäilman pilaavia tekijöitä on useita.  Useat saattavat luulla sisäilmaongelmien tarkoittavan automaattisesti homevaurioita, mutta homeet ovat vain yksi sisäilmaa pilaavista mikrobeista ja bakteereista. Esimerkiksi VOC- yhdisteet pilaavat monen kodin sisäilmaa.

 

Vaikka helposti luullaan sisäilmaongelmien koskettavan ainoastaan vanhoja rakennuksia, on jatkuvasti löydetty enemmän sisäilmaongelmia myös juuri valmistuneista rakennuksista.  

Koska tutkittavia ongelman aiheuttajia on useita, on menetelmiä erilaisia. Menetelmät tulee valita kohdekohtaisesti niin, että tutkimuksista ja laboratorioanalyyseista saadaan mahdollinen ongelma selvitettyä.

Jos olet kiinnostunut palveluistamme tai haluat tietää lisää,     

Uutiset
Miten sisäilmaongelmien kanssa toimitaan?

Koska sisäilmaongelmat eivät aiheuta kaikille yhtä voimakkaita reaktioita, asuvat monet suomalaiset heikkolaatuisessa ja jopa terveydelle haitallisessa sisäilmassa tietämättään. 

Asian suhteen tulisi kuitenkin olla kriittinen ja viimeistään sukulaisen tai tuttavan huomauttaessa vaatteissasi tai asunnossasi olevan epämääräistä, usein maakellaria muistuttavaa hajua, tulisi paikalle kutsua sisäilmaongelmien ammattilainen.

Useimmat suorittamistamme sisäilmatutkinnoista alkavat asukaskohtaisella "haastattelulla", jossa selvitetään käyttäjien vaikutusta sisäilman laatuun. Tämän jälkeen asukkaiden kanssa sovitaan sisäilmanäytteiden ottamisesta ja näytteet lähetetään Eviran hyväksymään laboratorioon analysoitavaksi.

Kohteessa tehtyjen havaintojen ja mittausten sekä sisäilmanäytteien perusteella toimitamme kirjallisen raportin, joka sisältää sisäilman analyysin sekä mahdollisten ongelmien korjaustarpeet.

bottom of page